Saturday, December 22, 2012

Ano bang panlasa ng Pinoy?

http://pinoyfoodillustrated.blogspot.com/2012/12/evergreen-mango.html
The very luscious evergreen mango from Tangub City, Misamis Occidental
Sa totoo lang, napaka sophisticated at enduring ng panlasa ng Pinoy. Naalala ko yong mga kalaro ko noong kabataan ko na matapos makatikim ng imported na champagne  ay agad nila itong dinura.
"Pwe! Pan-os na man diay ning syampina oy! Aslom na!" (Pwe! This champagne is spoiled! It tastes sour!)
Pero kaya nilang tiisin yong sobrang alat ng tinabal at ginamos, at sa maasim na suka din sila nagsasawsaw ng bulad at sinugba. 

Walang ring limitasyon ang matamis naming panlasa. Matamis na kung matamis, kaya ang local candy namin noon ay balikutsa na gawa sa pinakulong gata ng niyog at brown sugar.  Kaya laging gulat ng mga Italyano ng matikman nilang manamistamis at napakapula ng espaghetti nating mga Pinoy.
 
Sobrang matiisin ang panlasa nating Pinoy. Naalala ko yong maanghang pa sa maanghang na pulutan namin noon sa Inopacan, Leyte na tinatawag nilang taguto na gawa sa pinong-pinong tinadtad na buong karne ng manok (laman, buto, pakpak, bituka, batikulon, puso, ulo, at tiil sama-sama na) at hinaloan ng parehong takal o sobra pang dami ng tinadtad din na siling kulikot (siling labuyo na sobrang liit). Napaiyak na nga yong tagaluto ng gisahin nya tong pulutan namin.  Isang pulutan na para bang ayaw ipakain sa amin dahil sa sobrang anghang. Malulunok mo ng diretso pati yong durog na durog na buto ng manok. Mabuti pa yong Bicol Express mapakain mo pa yong nanay at tatay, pero sa taguto baka dila ray way labod nimo do! (paki-translate na lang).  Pero natiis naming ubusin yong taguto kahit na kisom (sourish) na yong bahalinang tuba (aged coconut red wine) na tinatagay namin. Walang lasang di pa natikman ng Pinoy. Sa ayaw man at sa gusto.

Isang kuwento ko pa lang yan. Bawat isang Pinoy sa buong Pilipinas ay may kanya-kanyang karanasan sa panlasa na di nya malilimutan. Bawat rehiyon ay may paboritong lasa. Sinubukan kung hagilapin ang iba't-ibang panlasa ng Pinoy at ito yong iilan sa mga nailista ko.

 Ano bang panlasa mo ha? Meron ba ako nyan? Of course, I have to ask it politely. Pagkawala ako nyan, at meron ka nyan. Puwede bang paki-share mo na lang para makumpleto natin tong listahan.

Below are some of the entries I compiled in my upcoming Pinoy food, cooking, and dining dictionary. 


lasa (lá-sa; Tagalog and Capampangan) (lami in Cebuano; rasa in Waray; sabor in Ilonggo; namit in Bicolano; raman in Ilocano; taway in Pangasinense; menanam in Ibanag; taam or kinam in Maranao; tam in Maguindanaon) [n.] the taste, as in the taste of food
*alsom (al-sóm; Bicolano taste) (a.k.a. maalsom in Bicolano) [adj.] sour \sour-tasting, same as Tagalog maasim, below
*anakseng (a-nak-seng; Pangasinense taste) [adj.] sour, same as Tagalog maasim, below
*askad (as-kád; Tagalog taste) [adj.] acrid, same as Tagalog mapakla, below
*asgad (ás-gad; Cebuano and Boholano taste) [adj.very salty \briny
*aslom (as-lom; Cebuano and Boholano taste) (a.k.a. maaslom in Cebuano & Boholano) [adj.] sour, same as Tagalog maasim, below
*harang (há-rang Waray taste) (a.k.a. maharang in Waray; mahalang or halang in Cebuano; maanghang in Tagalog; maharang or harang in Waray) [adj.] peppery hot \spicy hot \hot, same as Tagalog maanghang, below
*kaaslom (as-lom; Cebuano and Boholano taste) (kaasim or kaasiman in Tagalog) [n.] sourness
*karasa (Waray taste) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, below
*kilapdon (ki-lap-don; Davaoeño taste) [adj.] sour, same as Tagalog maasim, below
*lami (la-mì; Cebuano and Boholano taste) (lasa in Tagalog; rasa in Waray) [n.] the taste, as in the taste of food
*lami (la-mí; Cebuano and Boholano) [adj.] tasty \delicious, same as Tagalog masarap, below
*lamian (la-mí-an; Cebuano and Boholano) [adj.] tasty \delicious, same as Tagalog masarap, below
*lami-lami (la-mì la-mì; Cebuano and Boholano taste) [adj.] tasty
*lami-lami (la-mì lá-mì; Cebuano and Boholano taste) (a.k.a. lamion in Cebuano) [adj.] somewhat tasty \not so delicious. (Take note that the third syllable is pronounced with a long “a”)
*lamion (la-mi-ón; Cebuano and Boholano) [adj.] somewhat tasty \somewhat delicious, same as Tagalog malasa, below
*maalat (ma-á-lat Tagalog taste) (parat in Cebuano; pag-ad in Waray; naapgad in Ilocano; malat in Capampangan) [adj.] salty
*maalsom (ma-al-sóm; Bicolano taste) (a.k.a. alsom in Bicolano) [adj.] sour \sour-tasting, same as Tagalog maasim
*maamis (ma-a-mís; Bicolano taste) [adj.] sweet \luscious, same as Tagalog matamis, below
maanghang (ma-ang-hang Tagalog taste) (mahalang or halang in Cebuano; maharang or harang in Waray; nagasang in Ilocano) [adj.] piquant \peppery hot \spicy hot \hot
http://4.bp.blogspot.com/-I6Kd2_xOnWA/UNVz9c9lIeI/AAAAAAAACbM/Pso0WkX_0IA/s1600/lara+(Tausug)+-Zamboanga+City+Pubic+Market+-+watermarked.jpg
The lara of Taú-sug, being sold in the public market of ZamboangaCity


*maasim(ma-á-sim; Tagalog taste) (a.k.a. asim in Tagalog; maaslom or aslom in Cebuano, Boholano, Waray & Ilonggo; alsom or maalsom in Bicolano; maagsem in Tagbanwa (Aborlan); maslam in Capampangan; naalsem in Ilocano; anakseng in Pangasinense; maesom in Isinay; kilapdon in Davaoeño; masem in Maranao; madsim in Maguindanaon) [adj.] sour \sour-tasting
*maagsem (ma-ag-sem; Tagbanwa [Aaborlan] taste) [adj.] sour, same as Tagalog maasim, above
*maaslom (ma-as-lom; Cebuano, Boholano, Waray, and Ilonggo taste) (a.k.a. aslom in Cebuano & Boholano) [adj.] sour, same as Tagalog maasim, above
*madsim (mad-sim; Maguindanaon taste) [adj.] sour, same as Tagalog maasim, above
*maesom (ma-e-sóm; Isinay taste) [adj.] sour, same as Tagalog maasim, above
*mahalang (ma-há-lang Cebuano taste) (a.k.a. halang in Cebuano; maanghang in Tagalog; maharang or harang in Waray; nagasang in Ilocano) [adj.] piquant \peppery hot \spicy hot \hot, same as Tagalog maanghang, above
*maharang (ma-há-rang Waray taste) (a.k.a. harang in Waray) [adj.] peppery hot \spicy hot \hot, same as Tagalog maanghang, above
*malasa (ma-lá-sa; Tagalog and Capampangan taste (may lami or lamion in Cebuano; mayda rasa in Waray) [adj.] having the taste of something \tasty
*malat (ma-lat; Capampangan taste) [adj.] salty, same as Tagalog maalat, above
*malembo (ma-lem-bo; Maranao taste) (a.k.a. taam or mapiya in Maranao) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, below
*malimu (ma-li-mú; Ta’u-sug taste) [adj.] sweet, same as Tagalog matamis, below
*malinamnam (ma-li-nám-nam; Tagalog taste) [adj.] tasty \delectable, same as Tagalog masarap
*mamis (ma-mís; Maranao, Maguindanaon and Isinay taste) [adj.] sweet, same as Tagalog matamis, below
*manamistamis(ma-na-mìs-ta-mís; Tagalog taste) (tam-is tam-is or tam-ison in Cebuano) [adj.] rather sweet \somewhat sweet \sweetish \slightly sweet \subtly sweet
*manamit (ma-na-mít; Ilonggo and Bicolano taste) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap (see masarap)
*manyaman (man-ya-mán; Capampangan taste) (a.k.a. malasa in Capampangan) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, below
*mapag-ad (pág-ad; Waray taste) (a.k.a. pag-ag in Waray; parat in Cebuano; maalat in Tagalog) [adj.] salty, same as Tagalog maalat


The mimis of Ilocos and Abra provinces


*mapait (ma-pa-ìt; Tagalog, Cebuano, Boholano, and Waray taste) (a.k.a. pait in Tagalog, Cebuano, Boholano, & Waray; a.k.a. pait or napait in Ilocano) [adj.] bitter
*mapakla (ma-pak-là; Tagalog taste) (a.k.a. askad or maaskad in Tagalog maapla or maaplod in Cebuano; sakrot in Bicolano; nasugpet in Ilocano; masangpot in Isinay) [adj.] acrid; Tastes bitter and harsh to taste as unripe fruit (e.g. green banana, young green mango, green guava, etc.) and the sap of green leaves and some uncooked vegetables
*mapia i nanam (ma-pi-ya i na-nam; Maguindanaon taste) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, below
*mapiya (ma-pi-ya; Maranao taste) (a.k.a. taam or malembo in Maranao) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, below
*maraman (ma-ra-man; Kalinga taste) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, below
*marasa (ma-rá-sa; Waray taste) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, below
*marurasa (ma-ru-ra-sá; Waray taste) (a.k.a. maurorasa in Waray; lami-lami, lamian or lamion in Cebuano & Boholano; malasa in Tagalog) [adj.] somewhat tasty
*marinano (ma-ri-na-no; Maranao and Maguindanaon taste) [adj.] sweet, same as Tagalog matamis, below
*masamsamit (ma-sam-sa-mìt; Pangasinense taste) (a.k.a. masamit in Pangasinense) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, below
*masarap (Tagalog taste) (a.k.a. malinamnam in Tagalog; lami or lamian in Cebuano & Boholano, marasa or karasa in Waray; namit or manamit in Ilonggo; masiram or manamit in Bicolano; manyaman or malasa in Capampangan; naimas in Ilocano; masamsamit or masamit in Pangasinense; mapiya, taam or malembo in Maranao; mapia i nanam in Maguindanaon; maraman in Kalinga) [adj.] tasty
*masem (ma-sem; Maranao taste) [adj.] sour, same as Tagalog maasim, above
*masiram (ma-si-rám; Bicolano taste) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, above
*maslam (mas-lam; Capampangan taste) [adj.] sour, same as Tagalog maasim, above
*matabang (ma-ta-báng; Tagalog taste) (a.k.a. tabang or walang lasa in Tagalog; tab-ang or walay lami in Cebuano; tab-ang or way lami in Boholano, matab-ang or waray rasa in Waray; labsay or tabang in Bicolano; alang lasa in Capampangan) [adj.] no taste \tasteless \bland
*matamis (Tagalog taste) (tam-is in Cebuano; matam-is in Waray & Ilonggo; nasam-it in Ilocano; maamis in Bicolano; mayumu in Capampangan & Pangasinense; mamis in Isinay; mamis or marinano in Maranao & Maguindanaon; memis in Ibanag & Yakan; malimu in Ta’u-sug) [adj.] sweet \luscious
*matam-is (ma-tám-is; Cebuano, Waray, and Ilonggo taste) (a.k.a. tam-is in Cebuano & Boholano) [adj.] sweet \luscious, same as Tagalog matamis, above
*maurorasa (ma-u-ro-ra-sá; Waray taste) [adj.] same as marurasa
*may lami (Cebuano taste) [adj.] tasty \having the taste of something, same as Tagalog malasa, below
*mayumu (ma-yu-mu; Capampangan and Pangasinense taste) [adj.] sweet \luscious, same as Tagalog matamis, above
*memis (me-mís; Ibanag and Yakan taste) [adj.] sweet \luscious, same as Tagalog matamis, above
*naalsem (na-al-sim; Ilocano taste) [adj.] sour \sour-tasting, same as Tagalog maasim, above
*naapgad (na-ap-gad Ilocano taste) [adj.] salty, same as Tagalog maalat, above
*nagasang (na-gá-sang Ilocano taste) [adj.] piquant \peppery hot \spicy hot \hot, same as Tagalog maanghang, above
The palapa of Maranao being sold in the ubiquitos Muslim stalls nearby the Golden mosque in Quiapo, Manila.*naimas (na-i-más; Ilocano taste) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, above
*namit (na-mìt; Ilonggo taste) [adj.] delicious \tasty, same as Tagalog masarap, above
*napait (na-pa-ìt; Ilocano taste) (mapait or pait in Tagalog, Cebuano, Boholano & Waray) [adj.] bitter, same as Tagalog mapait, above
*nasam-it (na-sam-ìt; Ilocano taste) [adj.] sweet \luscious, same as Tagalog matamis, above
*pag-ad (pág-ad; Waray taste) 1. [n.] saltiness; 2. [adj.] salty, same as mapag-ad, above
*pait (pa-ít; Cebuano, Boholano, and Waray) (a.k.a. mapait in Cebuano, Boholano, & Waray) [adj.] bitter, same as Tagalog mapait, above
*parat (pa-ràt; Cebuano taste) [adj.] salty, same as Tagalog maalat, above
*sakrot (sak-rót; Bicolano taste) [adj.] acrid, same as Tagalog mapakla, above
*tab-ang (táb-ang; Cebuano and Boholano taste) [adj.] tasteless \bland, same as Tagalog matabang, above
*tabang (ta-báng; Tagalog and Bicolano taste) [adj.] tasteless \no taste, same as Tagalog matabang, above
*taam (ta-am; Maranao taste) (a.k.a. mapiya or malembo in Maranao) [adj.] tasty, same as Tagalog masarap, above
*tam-is (tám-is; Cebuano, Waray, and Ilonggo taste) (a.k.a. matam-is in Cebuano & Boholano) [adj.] sweet, same as Tagalog matamis, above
*tam-ison (Cebuano tase) [adj.] rather sweet \somewhat sweet \sweetish, same as Tagalog manamistamis, above
*tam-is tam-is (Cebuano tase) [adj.] rather sweet \somewhat sweet \sweetish, same as Tagalog manamistamis, above
*tiquis (ti-kis; Capampangan taste) [n.] the delicious taste of tuba (toddy) from sasa (nipa palm)
*walang lasa (wa-láng lá-sa; Tagalog taste) 1. [adj.] tasteless, same as Tagalog matabang, above; 2. [adj.] not tasty
*walay lami (wa-láy la-mî; Cebuano taste) (a.k.a. tab-ang in Cebuano; tab-ang or way lami in Boholano) 1. [adj.] no taste \tasteless \bland, same as Tagalog matabang, above; (a.k.a. dili lamian in Cebuano) 2. [adj.] not tasty \undelectable
*way lami (wáy la-mî; Boholano taste) (a.k.a. tab-ang in Boholano) 1. [adj.] no taste \tasteless \bland, same as Tagalog matabang (see also Tagalog lasa,  above); (a.k.a. di lami or di lamion in Boholano) 2. [adj.] not tasty \undelectable 
Click here to visit Edgie Polistico's Philippine Food and Cooking Dictionary
Click here to try the illustrated version of the same dictionary
Click here to download sample pages of Edgie Polistico's Cebuano-English Dictionary
 CLICK HERE on how you can help this project

Related topics:

TRY ALSO EDGIE'S NEW PAGES HERE

Philippine Food, Cooking, and Dining Dictionary (Open & Free)

Philippine Food Illustrated

Like us in Facebook

About Me

My photo

Author of Philippine Food, Cooking, and Dining Dictionary. A lexicographer since the age of 14.  Filipino Linguist. Blogger with 11 blog sites. Researcher of food culture, pop culture, places, structures, transportations, churches and whatever interest him about the Philippines. Visual artist. Photographer. Traveler who had been to all four corners of the Philippine archipelago, and still setting more footprints. 

ADD ME in your circles to get updates of my pages

SUBSCRIBE now by email to get my next posts. No spam, promise.

HELP ME NOW.


  • any amount with your Pay Pal or card.

Your contribution will help fund Edgie Polistico's research and development of Pinoy dictionaries. More discoveries, information, and knowledge will be shared to you and to others because of your generosity. Thank you for giving.

CLICK HERE on how else to help this project